Снимка: БГНЕС

Президентът Румен Радев ще разпусне парламента на идната седмица, съобщи bTV. Това показва и как ще завърши започналото малко преди 17 часа заседание на Националния съвет на БСП, на който трябва да се вземе решение дали партията ще върне третия мандат на президента или ще се опита да състави кабинет. Повечето социалисти вече изразиха опасения, че е възможно да се състави ново правителство и смятат, че единственият вариант е отиване на нови избори.

Прощален коктейл с всички служители от администрацията на Министерски съвет ще проведе в петък премиерът в оставка Кирил Петков, съобщи bTV.

Отиващият си от "Дондуков"1 Петков иска да благодари на служителите за добрата съвместна работа. Коктейлът ще е в градината на МС от 17 ч.

„Това не е тържество, а по-скоро среща с екипа, да си кажем довиждане”, обяснили служители в Министерски съвет.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.