„Не съм съвсем във възторг, че съм в Народното събрание при тази обстановка, но както мен, така и вас българските граждани са ни избрани, за да ги представляваме и да решаваме техните проблеми и най-малкото да се изслушваме. Разбира се, няма да коментирам това напускане, но то е показателно за липсата на диалог и защо хората днес са на улицата“, заяви Радев.

„В дълбоката морална и институционална криза, в растящата дистанция между граждани и управляващи, именно Народното събрание е институцията, която следва да прояви отговорност в решенията си за гражданския мир и за бъдещето на България. Спомняте си, че точно преди една година, от тази трибуна, аз обърнах към народа и Народното събрание.

Очертах ситуацията в страната и проблемите, които раздират обществото ни - необузданата корупция, неефективното управление, концентрация та на властта и обществения ресурс в тесен кръг хора, водещо до задълбочаване на бедността, неравенствата и демографската криза, до западане на образованието и здравеопазването, до срив на институциите.

Посочих пътища за тяхното решаване, целящи засилване на гражданското участие и контрол върху управлението, укрепването на върховенството на закона… Призовах парламента към действия за постигане на тези важни за обществото ни цели. Ясно заявих, че времето за промяна неумолимо изтича, така както изтичат навън младите и трудоспособни българи както гаснат едно след друго българските села и оставените на произвола български пенсионери.

Спомняте си, предполагам, предупредих, че ако това не се случи или апатията ще продължи да изпразва България, или улицата ще помете статуквото. Тези мои думи бяха пренебрегнати, предполагам с надеждата всички проблеми за потънат в апатията. Но днес улицата, изпълнена с възмутени и загрижени за бъдещето на България хора, дойде за оставки.

"Ако НС беше упражнявало по-силен контрол върху изпълнителната власт, сега нямаше да има порочно изхарчени милиарди, мастити олигарси, пълни с валута шкафчета и пълни с гневни хора улици. Ако Народното събрание се бе вслушало в призивите за недопускане на лобистко законодателство, сега нямаше да бъде с такова намалено доверие.

"Има нещо още по-разочароващо от загубата на доверие и то е загубата на достойнство защото парламентът допусна да се превърне в безпрекословен изпълнител на волята на министър председателя. Никой от тази зала не се осмели да зададе сериозен въпрос при доклада на главния прокурор".

Очаквам парламентът да не влиза в ролята на обслужващ персонал повече на премиера, да не подменя дневния ред на обществото, да не скверни парламентаризма с неграмотни упражнения за нова конституция, което има за цел само спасяване на днешното правителство. Не липсата на нова конституция и на ВНС изкараха хората на улицата, а липсата на морал в управлението, подриване устоите на държавността и корупцията, подчерта Радев.

Когато оставките станат факт, призовавам да предотвратите опитите на статуквото да измами очакванията на гражданите и да се формира експертен кабинет – марионетка на сегашната власт, каза Радев и призова полицията и протестиращите да се пазят от актове на насилие, съобщи "Moreto.net" .

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.