Трябва да работим така, че да утвърждаваме нашата държавност, върховенството на правото, по-ефективни методи за борба с корупцията, да създаваме условия за по-голяма свобода на медиите, защото там, където медиите са свободни, има просперитет и много по-ниско ниво на корупция.

Там, където медиите са потискани, имаме бедност, големи социални неравенства, високи нива на корупция. Това каза президентът Румен Радев в отговор на въпрос на заключителната пресконференция днес на завършилата Шеста среща на върха на инициативата "Три морета" в София. В пресконференцията участваха също президентите на Латвия, Полша и Румъния.

Радев припомни видеообръщението на президента на САЩ Джо Байдън до форума.

Наш дълг, като държавни глави и правителствени ръководители, е да мислим отговорно в тази посока - за укрепване на нашите демокрации. Колкото по-добри условия създаваме чрез свързаност като стандарт и качество на живот, ще укрепваме и нашите демокрации, ще предизвикваме доверие за стратегически инвестиции, в партньорите, и това е залогът за просперитета и сигурността на региона, каза Радев.

В България е модерно да се говори за магистрали. Искам да видя същия стандарт като качество, цена, устойчивост, надеждност и безопасност на българските магистрали, какъвто виждаме в Румъния, Полша, Латвия, Австрия, каза още Румен Радев. Защо да не работим за единни стандарти за качество и безопасност, попита Радев и посочи, че това е важен подход да се създават по-добри условия за гражданите.

По повод на българския приоритет в "Три морета" за сближаване в образованието, науката, технологиите и иновациите, президентът Радев изтъкна, че каквито и финансови фондове и инструменти да се прилагат за социално-икономическо сближаване между Източна и Западна Европа, целта не може да бъде постигната, ако не се търси сближаване в науката и образованието.

Науката и образованието са бъдещето, без тяхното високо качество и ниво не може да има и конкурентоспособна икономика, висок стандарт и качество на живот, каза Радев. Той отбеляза постигнатото споразумение за изграждане на партньорство между агенциите за иновации на страните от "Три морета" и допълни, че това е голям знак за бъдещето и към младите хора да се прави така, че да могат да развиват своя потенциал в страните си, съобщава БТА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.