Президентът Румен Радев е обсъдил по телефона със словенския си колега Борут Пахор икономическите и социалните последствия от коронавируса, европейската перспектива на страните от Западните Балкани, както и предстоящото българско председателство на инициативата „Три морета“.

Радев и Пахор смятат, че европейската перспектива на страните от Западните Балкани е в интерес не само на региона, но и на Европейския съюз. Българският държавен глава е изразил надежда за реален напредък в рамките на политическия диалог с Република Северна Македония, който да ускори процеса на европейска интеграция на югозападната ни съседка.

Радев е подчертал, че изграждането на добросъседски отношения, както и уважението на историческата истина, е най-бързият и сигурен път за пълноправното членство на Скопие в Европейския съюз.

Радев е запознал словенския си колега с приоритетите на страната ни в рамките на инициативата "Три морета", която има за цел да насърчи транспортната, енергийна и дигитална свързаност в Източна Европа.

Официално страната ни ще поеме председателството на инициативата за регионално сътрудничество следващата седмица, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.