Със среща с ръководството на партия „Има такъв народ" започнаха днешните консултации при президента Румен Радев с извънпарламентарните формации за обсъждане на организацията и провеждането на предстоящите парламентарни избори. Разговорът се провежда при закрити врата. Лидерът на формацията Слави Трифонов не присъства на срещата.

Румен Радев отбеляза, че основната цел остава да се запази здравето на българските граждани и да се гарантира тяхното право на глас и доверие в честността а вота:

„Целта е всички заедно - институции и партии, да търсят най-доброто решение в интерес на българите, на запазване на тяхното здраве, на тяхното право на вот и на доверие в изборния процес. Така, че ние да имаме като краен резултат нормална избирателна активност и един легитимно избран парламент“.

Зам.-председателят на партия „Има такъв народ“ Тошко Йорданов заяви, че ще е съобразят с всяка дата за провеждане на парламентарните избори, която президентът определи:

„Искрено се надяваме да не се повлияете от, как да кажа, ясно е, че управляващите са изключително шумни и кресливи и използват всякакви начини за въздействие върху Вас, но в крайна сметка се надяваме, че ще вземете решение, което е необходимо и полезно за всички български граждани за една политическа партия, независимо коя е тя“.

Днес държавният глава се среща с още три формации - обединението „Демократична България“, гражданската платформа „Изправи се.БГ“ и партия „Възраждане“.

Вчера той прие ръководството на Централната избирателна комисия и Националното сдружение на общините.

Консултациите започнаха на 5 януари със среща с министъра на здравеопазването Костадин Ангелов и здравни експерти.

Очаква се до края на януари Радев да насрочи с указ дата за провеждане на парламентарните избори.

Снимка: БТА
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.