България ще настоява на днешното заседание на Европейския съвет за поносимост на мерките за постигането на по-природосъобразна икономика в следващите години. Това съобщи президентът Румен Радев при пристигането си за участие в срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел, съобщава БТА.

По неговите думи рязкото нарастване на целите на ЕС в тази област поставя България в трудно положение. Възможностите на нашата страна за маневриране са изключително ограничени, затова ще настояваме да се отчитат спецификите на държавите, добави той. Държавният глава отбеляза нуждата от мерки в защита на конкурентоспособността и за осигуряване на социална поносимост на т. нар. "зелен преход".

Президентът изрази очакване въвеждането на европейско удостоверение за преболедувалите и ваксинираните срещу ковид да не донесе нови ограничения и дискриминация. Създаването на европейски цифров сертификат е важна стъпка за гарантиране на свободата на движение на европейските граждани, отчете той. По неговите думи удостоверението не трябва да създава нови пречки и задължения.

Държавният глава призова за стимули за възстановяване на работата на важни сектори в икономиката, особено в туризма. Той отбеляза, че при разпределянето на ваксини от ЕС към чужди държави за България приоритет са Западните Балкани и особено Република Северна Македония.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.