"Шести септември е една от най-светлите и най-важните дати в новата българска история, а Съединението - вероятно най-успешната българска акция в най-новата ни история." Това каза пред БНР президентът (1997-2002) Петър Стоянов, цитиран от "Дневник".

"Актът на съединението е първото общо българско дело. Всички български граждани по онова време застават под знамето на Съединението. Нека си спомним, че дори по време на Априлското въстание не всички българи са били съгласни с избухването на въстанието. Обратно - в навечерието на Съединението българският народ е единен, както никога", посочи Петър Стоянов.

Чрез една безкръвна революция, чрез един общонароден подем България увеличава своята територия от 63 на 96 хиляди квадратни километра - повече, отколкото в резултат на следващите 4 войни, които водим, отбеляза той.

Пловдивчани са били наясно - за да се обедини България, те е трябвало да дадат една болезнена жертва: правото да се наричат столичани, каза Стоянов, който е родом от Пловдив. Преди Съединението цветът на българската интелигенция живее в Пловдив, след това обаче нещата коренно се променят, допълни той.

Не са лесни аналогиите с днешния ден. Тогава българската политическа класа е била съвсем наясно със своя национален идеал и не е имало никакво колебание, смята Стоянов.

"В резултат на Съединението - Русия е против Съединението, българският народ за първи път разбира, че нашите национални интереси невинаги съвпадат с националните интереси на Русия, а това е геополитическо откритие.

До Съединението в България не е позната думата русофоб, всички са русофили и това е съвсем естествено. Съединението поставя този толкова важен въпрос, който не е решен и до днес - отношението на българското общество към Русия, изтъкна президентът.

"Това отношение, особено през последните години, се люшка от крайно раболепие до крайно отрицание. И двата подхода говорят за известен комплекс. Ние, българите, е крайно време да имаме едно ясно, сдържано и достойно отношение към Русия, в основата на което да стои осъзнатият български национален интерес," призова Стоянов.

Съединението е единствената изцяло успешна българска акция, никога повече ние не постигаме такова национално обединение и такъв категоричен успех, подчерта той.

Снимка: "Дневник"

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.