Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви номинацията на консервативната съдийка Ейми Кони Барет за член на Върховния съд, предадоха АП и Ройтерс.

"Това е моята трета номинация (за член на Върховния съд) и това е голям момент", заяви президентът в градината на Белия дом.

"Тази вечер имам честта да номинирам една от най-брилянтните и надарени юристки на страната за член на Върховния съд", подчерта той.

"Ще бъдете фантастична", добави Тръмп, обръщайки се към съдийката, която стоеше до него.

Тръмп заяви, че очаква номинацията Ейми Барет да бъде одобрена от Сената преди изборите на 3 ноември, предаде АП.

Той добави, че нещата ще се движат бързо и изрази увереност, че демократите няма да могат да възразят срещу избора му, заради качествата на номинираната от него съдийка.

"Мисля, че това ще бъде направено преди изборите", заяви той, като подчерта, че това "ще изпрати страхотен сигнал за много хора".

Тръмп съобщи, че очаква процедурата по одобрението на номинацията да започне на 12 октомври.

Президентът на САЩ добави, че не е обсъждал с нея правото на аборт, защото "не би било уместно". Тръмп подчерта, че "те ще трябва да вземат решение", но то зависи от самите съдии.

Само на 48 години, Барет би станала един от най-младите членове на Върховния съд. Съдиите във Върховния съд на САЩ получават доживотен мандат, съобщи "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.