Президентът Румен Радев е на инспекция по българо-турската граница, отбелязва Нова телевизия. Поводът е засиленият миграционен натиск към страната ни. Държавният глава провери организацията на работата на граничния пункт „Капитан Андреево”.

Към момента капацитетът на центровете на МВР и Дирекция „Миграция”, където временно се настаняват влезлите в България, вече е запълнен. При капацитет от 1 060 свободни места - настанени там са над 1 080 души.

В другите центрове на - тези на Държавната агенция за бежанците, има достатъчно свободен капацитет към този момент.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.