На 24 и 25 февруари в Концертна зала на Младежки дом - Варна ще се проведе XXIII Регионален конкурс за художествено слово "Моята България".
Председател на журито ще бъде актьорът Красимир Ранков.

Повече от 100 деца и младежи са се записали за участие. Организатори на "Моята България" са Община Варна и ЦПЛР - Общински детски комплекс, гр. Варна.

Програма на конкурса:

24 февруари, събота

9:30 ч. - Техническа конференция с журито

10:00 ч. - Официално откриване на конкурса

КОНКУРСНА ПРОГРАМА

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ „УЧИЛИЩА“

10:10 ч. - 11:20 ч. - Първа възрастова група

11:30 ч. - 12:15 ч. - Втора възрастова група

12:15 ч. - 13:15 ч. - Обедна почивка

13:15 ч. - 14:00 ч. - Трета възрастова група

14:05 ч. - 15:05 ч. - Четвърта възрастова група – Първа част

15:15 ч. - 16:45 ч.- Четвърта възрастова група – Втора част

25 февруари, неделя

ВТОРА КАТЕГОРИЯ „ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ОРГАНИЗАЦИИ“

10:00 ч. - 10:30 ч. - Първа възрастова група

10:35 ч. - 11:25 ч. - Втора възрастова група

11:35 ч. - 12:25 ч. - Трета възрастова група

12:25 ч. - 13:25 ч. - Обедна почивка

13:25 ч. - 14:25 ч. - Четвърта възрастова група – Първа част

14:35 ч. - 15:35 ч. - Четвърта възрастова група – Втора част

15:45 ч. - 16:45 ч. - Четвърта възрастова група – Трета част

18:30 ч. - Церемония по награждаване на лауреатите

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.