Има регистрирани 18 случаи на ухапани от кърлежи,

няма регистрирани случаи на Лаймска борелиоза, заболяло е едно лица от Марсилска треска. Това показват седмичните данни (14 – 20.08.2020) на РЗИ – Варна. От тях става ясно, че за Варна и областта лабораторно доказани положителни на COVID- 19 са 87 лица срещу 124 лица от предходната седмица.

Проверки са извършени в детска градина, кухненски блок и пералня към нея, здравни кабинети, центърове за работа с деца, търговски център тип МОЛ, хотели, почивни станции, открити и закрити плувни басейни, СПА

център, салони за красота, заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения – кафе – барове, магазини за хранителни стоки и др.

Връчени са 177 предписания за спазване на 14-дневния карантинен срок на поставените под карантина лица, пребиваващи на територията на град Варна.

За отчетният период са връчени 18 предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Връчени са 5 акта за административни нарушения на физически лица защото не носят маски от персонала на заведения за хранене и развлечение в търговски център от тип МОЛ и в магазин за хранителни стоки.

Служители на отдел "ДЗК" са включени в графика на Летище Варна.За отчетния период са пристигнали 6585 пътника. 208 пътници пристигащи от САЩ, Израел и Черна гора са предоставили отрицателни РСR теста за Covid-19.

Извършени са 18 проверки в хосписи, домове за стари хора, домове за възрастни хора с физически увреждания, за пълнолетни лица с деменция, за пълнолетни лица с умствена изостаналост, връчени са 16 предписания, касаещи неприемане на нови лица с изключение на случаи, налагащи прием по медицински или хуманитарни причини, допълват от РЗИ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.