Първият в света кораб за добив на диаманти се строи в съседна Румъния, от АББ - компанията, която е спечелила договор за доставка на усъвършенствана захранваща система за кораба.
Новият 177-метров кораб е проектиран от известните норвежки морски архитекти Marin Teknikk. Той ще се превърне в най-големия кораб от флота на собственика, надвишаващ размерите на най-големия в момента кораб на Debmarine Namibia – “Mafuta”, с водоизместимост 8000 тона. Очаква се да увеличи годишното производство на собственика с 35 %.


Съдът се строи от Damen Shipyards Group в корабостроителницата „Damen“, в Мангалия, в съседна Румъния. С обща цена от 468 милиона долара, корабът е най-голямата единична инвестиция, правена някога в морската диамантена индустрия. Той разгръща усъвършенствано подводно обхождане - техника за извличане на диаманти от морското дъно. Новопостроеният кораб ще бъде доставен на Debmarine Namibia, съвместно предприятие между правителството на Република Намибия и De Beers Group през 2022 г. De Beers Group е водещата компания за диаманти в света.

Ще припомним, че Намибия разполага с най-богатите известни находища на морски диаманти в света, като Debmarine Namibia извлича някои от най-качествените диаманти, достъпни изобщо, от вода на дълбочина между 90-150 метра край югозападното крайбрежие на страната. Според “Moreto.net” по крайбрежната ивица на Намибия добивът на диаманти се извършва в открити мини, но тъй като наземната продукция в Намибия се очаква да приключи след 15 години, добивът в морето нараства.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.