Супер яхтата на Саддам Хюсеин става хотел за мореплаватели. 82-метровата яхта „Басра бриз“ е построена за него през 1981 г. Иракският диктатор обаче никога не се е качвал на нея, съобщи изданието Ashoka News, цитирано от bTV.

Сега на нейните удобства ще се радват боцманите, които направляват навигацията към и от пристанището на Басра - главния град в Южен Ирак.

Яхтата има президентски апартамент, както и от 17 по-малки стаи за гости, 18 каюти за екипажа и клиника.

„Басра бриз“ оцелява в сътресенията около падането и смъртта на Саддам. Корабът „Ал-Мансур“ от същата серия обаче има различна съдба.

Той беше потопен в канала, минаващ през Басра, след като беше поразен от американски самолети и разграбен в хаоса, последвал свалянето на Саддам.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.