От днес до 27 март Летище-Бургас ще бъде затворено заради планирани строително-ремонтни дейности. Това съобщиха от ръководството на летището.

Строително-ремонтните дейности включват рехабилитация на пистата. Всички полети, които са планирани в периода на извършване на ремонтните дейности, ще бъде анулирани или пренасочени към Летище-Варна.

Планирано е Летище-Бургас да възобнови работа от 12,00 часа на 27 март.

Първите израелски туристи за почивка в Слънчев бряг се очаква да пристигнат у нас 25 и 26 март. Планирани са два полета, които ще докарат 200 души на летище Варна.

Първите чартърни полети на летището в Бургас се очакват през юни.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.