„Чрез отворен процес на сътрудничество ние показахме, че можем да преодолеем въпросите от миналото и да се обединим около това, което е общо за бъдещето на Македония и България, което повишава сътрудничеството, партньорството и взаимното доверие“.

Думите са част от интервю на премиера на Република Северна Македония Зоран Заев за сайта "Локално", цитирано от МИА и БТА. В него Заев коментира, че Гоце Делчев не може да ни раздели, тъй като той се е „борил за прогресивни идеи, които обединяват хората“.

Заев посочва, че отношенията с България се базират на подписания между двете страни Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество, който е добра отправна точка за затваряне на всички отворени въпроси.

"Аз съм уверен, че има шанс за разрешаване на всеки отворен въпрос, дори и във връзка с Гоце Делчев - по начин, който да направи и двете страни щастливи – казва Зоран Заев. - В памет на Гоце Делчев и в памет на неговите велики идеи, аз съм сигурен, че македонският и българският народ, двете страни ще следват пътя, който води напред и който е вече ясно очертан с Договора и с евроатлантическия процес“.

Запитан как си представя Северна Македония през 2024 г., след края на неговия мандат, Заев подчертава, че мисията на неговия мандат е "пълна трансформация и европеизация на Северна Македония". Според Заев по време на неговия мандат страната ще се промени към добро, институциите ще станат по-ефективни, икономиката ще отбележи напредък, а европейските стандарти ще бъдат приложени и в Северна Македония, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.