"Процесът е необратим. Проектът е финансиран, работи се усилено". Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на инспекцията си на пътя между Монтана и Видин, където заедно със заместник-министър Николай Нанков обходиха отсечката от Макреш до крайдунавския град.

За региона Европейският съюз е отпуснал над 200 милиона евро за финансиране.

Борисов отбеляза, че пътните строежи у нас са изключително трудни и сложни, тъй като се налага да се строят много тунели и мостове заради разнообразния релеф.

Но благодарение на новите пътища се откриват и нови заводи, подчерта той, цитиран от "Vesti.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.