„Разчитаме по време на германското председателство на Съвета на Европейския съюз за влизането в Банковия съюз. Изпълнили сме всички критерии за чакалнята на Еврозоната.“ Това заяви премиерът Бойко Борисов пред министъра на външните работи на Германия Хайко Маас. Той е първият топ дипломат, който идва в страната ни след отхлабването на ограничителните мерки срещу коронавируса. На срещата присъства и вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева.

„В България се справихме добре с коронавируса. Взехме най-либералните мерки. За щастие – имаме малко заразени и малко починали от вируса“, обясни Борисов, цитиран от “Tribune.bg”.

Българският премиер подчерта, че е от изключителна важност да се работи за бързото възстановяване на европейските икономики от кризата.

Снимка: Днес +

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.