Премиерът Бойко Борисов заедно със заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков са на инспекция в един от засегнатите от наводнения райони – Перник. Заедно с градоначалника Станислав Владимиров и кмета на село Ярджиловци Росица Лазарова беше обсъдена ситуацията в региона. По време на инспекцията заместник-министър Николай Нанков докладва, че "Студена" се изпуска контролирано от вчера. "Първо с три кубика в секунда", каза още той.

Борисов от своя страна отбеляза, че е добре, че навреме е направена стената на язовира, за да се спре по-голяма вълна. Той подчерта, че трябва бързо да бъдат изготвени списъци с хората, които имат щети. По думите му има Фонд за бедствия и аварии. Той отбеляза, че няма жертви и посочи, че материалните щети ще бъдат покрити.

Министър-председателят отбеляза, че валежите са добре и за посевите. Борисов даде разпореждания да се призовават хората да карат внимателно.

"След този дъжд - да не заледи. Призовете хората да карат внимателно. Докато дойдат да покрият пътя с пясък, тъй като нямаме камион на всеки метър, да не се направи беля", каза още премиерът. Той коментира и противоепидемичните мерки. Министър-председателят отчете, че те са най-меките в Европа и че страната ни се справя с пандемията по най-балансирания начин, съобщава БГНЕС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.