„Надявам се до сряда да е освободен пътя от срутилата се скална маса. Важното е да стане готово бързо, но при всички мерки за безопасност. Осигурен е обходен път, по който учениците да могат да пътуват за училище“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който се запозна на място с дейностите по разчистване на свлачището по пътя II-16 Своге – Ребърково при Елисейна.

Премиерът Борисов отбеляза, че на много места в България има подобни рискови зони, но правителството продължава да отпуска целево финансови средства за справяне с проблема. „Почти всяка сряда на заседание на Министерския съвет заделяме десетки милиони за свлачища, срутища, ремонти по старите трасета. За съжаление такава е природата в България“, посочи министър-председателят.

Той уточни, че днес сутринта е разговарял с министъра на вътрешните работи Христо Терзийски като му е разпоредил още в понеделник да свика Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. Комисията ще обсъди необходимата помощ както за свлачището в Елисейна, така и за други подобни опасни места в страната, като огромното свлачище над Благоевград.

„Може би 5-6 са належащите свлачища, за които трябва да се вземат спешни мерки“, добави министър-председателят и подчерта, че още в сряда на правителственото заседание ще бъдат отпуснати нужните средства на общините.

„Ако някой преди нас беше направил тези пътища, могат да ме критикуват. Те обаче са направили две лентички на фона на сегашното огромно строителство в Северозапада“, отбеляза министър-председателят. Борисов припомни, че на Европейския съвет през юли миналата година договори допълнителни 200 милиона евро за подобряване облика на Северозападна България.

Премиерът беше категоричен, че правителството подпомага всяка една община независимо от партийната принадлежност на местната власт, съобщават от пресцентъра на МС.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова докладва на премиера Борисов конкретните дейности по укрепването на срутището в краткосрочен план.

Премиерът Борисов изтъкна трудните условия, при които работят геолозите, алпинистите и строителните екипи. Бойко Борисов добави, че не спират дейностите за укрепването на срутището на пътя за Рилския манастир. Там в рамките на заделеното финансиране ще бъде изградена т. нар. тунелна шапка, която ще отвежда евентуално паднали скали.

Министър-председателят акцентира, че вече са почистени отпадъците от коритото на р. Искър пред стената на ВЕЦ „Своге“, за които правителството отпусна 220 000 лв. на свое извънредно заседание.

Снимки: пресцентър МС 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.