„Всичко може да се направи в името на България, когато има диалог, нормално мислещи политици, взимащи предвид мнението и на другите. Идва тежко време, кризата ще продължи дълго. Много е трудно и за който обича държавата и народа трябва пълна мобилизация, нищо лично няма“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов пред журналисти.

Премиерът акцентира върху социално-икономическите мерки на правителството, благодарение на които в условията на пандемия от COVID-19 са запасени стотици хиляди работни места. „Затова и безработицата у нас е близо 7%, а в други държави минава 25-30%“, отбеляза Борисов.

„Важните неща за България ги свършихме в този мандат“, изтъкна министър-председателят и посочи редица изпълнени ангажименти на правителството, които имат ключово значение за развитието на страната ни като приемането в чакалнята на еврозоната, утвърждаването на водещата роля на България в региона и участието ни в Берлинския процес и процеса „Акаба“.

„Услужливо всички забравят нулевата миграция“, заяви още Борисов. Премиерът специално акцентира върху образованието, което е сред приоритетите на кабинета. Министър-председателят добави, че допълнителни близо 60 млн. лева ще бъдат отпуснати за висшите учебни заведения догодина, като същевременно продължава политиката на кабинета за повишаване на възнагражденията и в средното образование.

Попитан за политическата ситуация в страната, премиерът Бойко Борисов напомни, че след няколко месеца предстоят редовни избори. „Проблемът на сегашната ситуация е, че много от извънпарламентарните партии не можаха да влязат в парламента. Няколко нови политически проекта се оформиха и се заявиха, те също не са в парламента и сега за няколко месеца са длъжни да загряват около пистата, за да може да си подберат повече избиратели.

Няма да спрат, разбирам ги, но не значи, че на всеки който му се приискат избори или е загубил, или не е влязъл, след 20 дни или след един месец трябва да провеждаме избори. Кое налага това бързане?“, отбеляза Борисов. Министър-председателят добави, че и поведението на Румен Радев е като на партиен лидер, а не като на президент. „Той също вече е политически играч, той не е равноотдалечен и не е безпристрастен, той е много силно политически украсен“, заяви Борисов.

Министър-председателят направи оглед на участъка между пътен възел „Буховци“ и пътен възел „Белокопитово“ на АМ „Хемус“. „Само този участък ще скъсява пътя от София от Варна с половин час“, изтъкна Борисов. Трасето е с дължина 16,32 км. То ще се състои от две ленти за движение, две ленти за изпреварване, две аварийни ленти, водещи ивици, два банкета и средна разделителна ивица. В участъка е предвидено изграждането на пътен възел „Буховци“, пътни връзки с пътен възел „Белокопитово“, седем виадукта, един мост и десет селскостопански подлеза. Участъкът между "Буховци" и "Белокопитово" трябва е готов до 2021 г.

Работата по АМ "Хемус", както и по всички други големи инфраструктурни обекти в страната, не е спирала по време на пандемията.

По-късно днес премиерът Борисов разговаря с инвеститори от автомобилния сектор. Министър-председателят отбеляза подкрепата на правителството за бизнеса в условията на пандемията. Представителите на фирмата за производство на автомобилни стъкла благодариха за бързите и адекватни решения на кабинета в отговор на последиците от кризата, причинена от COVID-19.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.