С цел ограничаване на контактите и овладяване на пандемията все повече фирми, решават да изпратят служителите си да работят дистанционно от вкъщи. Тази мярка обаче има и своите недостатъци.

Кристиян Ефремов е служител в международна компания във сферата на финансовите услуги. Вече почти година работното място е домът му, разказва в репортаж БНТ.

"В началото при първата вълна бяхме принудени, нямахме избор, трябваше да работим от вкъщи и, защото в нашата фирма има и производство, трябваше да са по-малко хора в самата сграда", споделя Кристиян.

Казва, че спестява много време, когато не се налага да пътува до офиса, но работата от вкъщи има и много недостатъци.

"Трудно разграничаваш времето когато работиш, кога почиваш, почивката не се усеща, непрекъснато си пред компютъра… вкъщи тези неща се преливат и неусетно прекарваш по-дълго време пред компютъра определено. В офиса винаги има някой до тебе, с който можеш да се пошегуваш, можете да пиете кафе, дори да имаш малко свободно време, може да поговориш с някой", допълва Кристиян.

Той е женен отскоро и е принуден да дели своето работно място със съпругата си, тъй като тя също работи от вкъщи. Работа от вкъщи: Как да разделим служебното от личното време?

"Когато аз съм в среща и тя е в среща може и да си пречим и затова понякога се налага да се разделим, но в повечето пъти си работим в едно помещение и нямаме проблеми", казва Кристиян.

Според Кристиян качеството на работа не се променя независимо дали си в офиса, или не и споделя, че ако може да избира би редувал посещенията в офиса и работа от дома.

"Като цяло, според мен е добре хората да могат да избират, говорим за хората, които имат възможност да работят от вкъщи, защото в определени ситуации е предимство. Когато е по-напрегнат деня и имаш доста повече задължения, доста повече работа, определено можеш да се фокусираш повече когато си сам вкъщи и обратното идват моменти когато определено социалния контакт липсва", смята Кристиян.

Надява се, че когато нещата се успокоят, неговите работодатели ще помислят за вариант на редуване.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.