От днес предварително попълнените данъчни декларации са достъпни на електронния портал на Националната агенция за приходите.Над 75% от декларациите съдържат само две приложения – трудов доход и хонорари, които вече са предварително попълнени, така че могат да бъдат прегледани и потвърдени, поясни пред БНР говорителят на НАП Росен Бъчваров. По думите му „повечето хора няма да имат затруднения да прегледат и потвърдят тези данни“.

При новия момент, касаещ продажбите в интернет, трябва да се направи преценка дали става дума за търговия или за продажба на лични вещи. Когато става дума за лични вещи, тогава данните могат да бъдат премахнати от декларацията с натискането на един бутон, каза още Росен Бъчваров.

Нов момент е и декларирането на продажбата на автомобил, който е бил собственост на даденото лица по-малко от година.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.