Геновева Бурова е една от любимите учителки на поколения деца в Музикалното училище на Варна. Въпреки достолепната си възраст тя се
превърна в хит в социалните мрежи с цигулковите концерти, които изнасяше за съседите си пред блока в най-тежките месеци на локдауна по време на пандемията от Covid-19.

Тази вдъхновяваща жена е посветила живота си на музиката, запалила е за цигулката десетки млади таланти, сред които са и децата й Димитър Буров и Яна Бурова, сега изпълнители и преподаватели с международна кариера, живеещи в Лондон. Като част от съпътстващата програма на Международния музикален фестивал “Варненско лято” 2021 г-жа Бурова ще представи своята книга спомени „Цигулковата школа във Варна“, започната също по време на първата ковид изолация.

Идеята й тръгва от намерението да опише педагогическата работа на Димитър Райчев и Снежина Фурнаджиева - изтъкнати варненски цигулкови педагози. Заради тях влиза в Държавния архив в града и спомените я връщат в началото на 60-те години на ХХ век, когато е млада учителка. Помагат й съвременните технологии и чрез Фейсбук се свързва с възпитаници на Музикалното училище по целия свят. И книгата се превръща в хроника на цигулковата обучение във Варна. Посвещава я на НУИ “Добри Христов” и на 80-годишнината то кончината на големия български композитор, патрон на училището.

Започва със спомени от 50-те за Снежина Шоропова - Фурнаджиева и Димитър Райчев, следват творчески портрети и биографии на много музиканти, свързани с училището, общи методически цигулкови практики и концертни изпълнения - преглед на 75-те години цигулково обучение във Варна.

За книгата проф. Розмари Стателова казва: “Геновева Бурова... с този си труд прави съществен принос към културната памет на варненци за техния град. За “нашата Варна”, тъй като Варна и специално музикална Варна принадлежи на всички българи. Личности, имена, конкурси, композитори, принципи и методи на преподаване, събития - всичко това се излива в спомените на Геновева Бурова с такава неподправеност, че читателят неусетно изчита 100-те страници на текста с лекота и удоволствие.”

Геновева Бурова завършва Държавната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров” през 1962 г. Оттогава до 1999 г. е преподавател по цигулка в НУИ “Добри Христов”. Носител на награда Бронзова лира на Съюза на музикалните и танцови дейци в България, Отличник на Комитета за изкуство и култура и старши преподавател. От 1999 до 2003 преподава в Консерваторията в Истанбул. Голямото богатство на г-жа Бурова са нейните ученици - много от тях лауреати на национални и международни конкурси.

Премиерата, която е част от съпътстващата програма на фестивала, ще бъде на 10 август от 19:00 в Градската художествена галерия “Борис
Георгиев”.

ММФ „Варненско лято“ 2021 се организира от Община Варна в партньорство с Министерството на културата, Национално училище по изкуства „Добри Христов“, Театрално-музикален продуцентски център - Варна, и със съдействието на Градската художествена галерия "Борис Георгиев", Регионален исторически музей, Дворец на културата и спорта – Летен театър и Фестивален и конгресен център - Варна, Queen Elisabeth Music Chapel.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.