Официално беше представен новосъздаденият Национален съвет по ваксинация. Това няма да е политическа организация. В него влизат представители на различни обществени организации и представители на различни малцинства и религиозни общности.

Целта, която си поставя съвета, е ваксинацията до есента да бъде максимално висока, както и борба с предразсъдъците срещу ваксините.

На първото заседание на съвета днес присъстваха представители на всички религиозни общности у нас, освен на православната църква. Сред членовете на съвета са и разпознаваеми и популярни лица, които да увеличат нивото на обществено доверие във ваксините. Това са например оперната прима Александрина Пендачанска, водещата Нана Гладуиш, като съветът ще бъде отворен и за други хора, желаещи да споделят свои идеи.

Преди дни служебният здравен министър Стойчо Кацаров потвърди, че Ваксинационният щаб ще бъде закрит и на негово място ще бъде създаден Консултативен съвет по ваксинация.

В него няма да има представители от администрацията на здравното министерство, а от различни общности - журналисти, пациентски организации, здравни експерти, каза тогава Стойчо Кацаров.

Съветът, който беше представен днес, отчита ниски нива на ваксинация сред ромската общност, където вече работят медиатори, но със слаб успех.

Само 30% са ваксинираните лекари, а децата над 12-годишна възраст - 3,5%.

До есента се цели по-висок процент ваксинирани заради очакваната нова вълна от Covid-19, обяви, служебният здравен министър:

"Това не е административна задача. Това е национално усилие. Искам да направим този разговор рационален, с аргументи, като не крием нищо - това е ползата, това са нещата, които могат да се случат, ако се ваксинирате. Най-лошото, което може да се случи, е да вдигнете температура", каза Стойчо Кацаров, цитиран от БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.