Името му е Христо Иванов Попсавов. Свещеникът, който през 70-те години на миналия век служи в суворовския храм “Св. Възнесение Господне”. Оставил е за идните поколения няколко книги, но за съжаление само една от тях е успяла да се съхрани – „Летописна книга за с. Козлуджа, Варненско (Суворово)”. Днес тя бе представена като луксозно издание в новата конферентна зала на НЧ "Пробуда 1896“.

Специално за случая дойде Марияна Николова, директор на Музея на Възраждането във Варна, под чиято редакция книгата видя бял свят.

Сред гостите бяха още кметът на община Суворово Данаил Йорданов, председателят на ОбС Живко Петров, зам.-кметът Вълчо Вълчев.

Свещеникът е оставил за идните поколения своеобразна летописна книга на Суворово. Тя обхваща събития и факти от древността до наши дни. Използва кориците на старинно евангелие със сребърен обков от църквата и подвързва допълнителни страници, които изписва със ситен и красив почерк.

За всичко това разказва увлекателно Марияна Николова, директор на Музея на Възраждането във Варна.

“Уникална е с това, че тук се споменават подробно намерени праисторически сечива от археологически разкопки. Подробно е описан материалът, от който са направени, размерите им, кой и къде точно ги е открил. Важни данни споменава и къде точно се съхраняват тези находки при написването на ръкописа. И уточнява, че те се съхраняват във Варненския археологически музей.”

По подобен начин в текстовете се споменава къде са открити и кости на праисторически животни. Само упоритостта на Попсавов спасяват тези находки от унищожаването им. Благодарение на неговата последователност и добра връзка с хората, които работят на различни обекти, научава за нови намерени останки от кости на праисторически животни.

Голяма част от книгата включва описание и на 70 рода, които живеят в Суворово. Направил е своеобразното им родословно дърво, като е отбелязал от къде идват и с кого са се преселили в този край.

Книгата съдържа и богата информация с множество рисунки на облеклата, които са използвали местните жители, както и платовете от които са били направени.

При представянето на новото книжно издание кметът Данаил Йорданов подчерта, че за него това е висока чест да присъства на това уникално събитие – представянето на тази книга.

„Мисля, че тя е много ценна за нас, суворовци. Бих искал да изразя благодарността си за възкресяването на тази забравена книга, но и запазването на ръкописа и съхраняването му във варненския музей. Бих искал да благодаря на Светла Енева и Янка Тилева за неуморната им работа и ентусиазма, с който те подеха благородната инициатива за подпомагане издаването на старинния ръкопис в нова книга“.

Организаторите направиха и своеобразно ревю на старинни суворовски носии, които се споменават в летописната книга на свещеник Христо Попсавов.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.