Председателят на организационния комитет за олимпийските игри в Токио Йоширо Мори подаде оставка. Бившият министър-председател на Япония беше поставен под много силен натиск заради сексистко изказване, след като заяви, че жените говорят прекалено много.

Първоначално той се извини, но даде да се разбере, че няма намерение да се оттегля от поста си. Последва остра реакция от политици, спонсори и граждани, които събраха 150 000 подписа в онлайн петиция. МОК порица поведението му.

Мори обяви решението си на заседание на изпълнителния комитет на Токио 2020. "Неподходящият ми коментар създаде голям хаос", заяви той. Неколкократно каза, че съжалява за думите си, но уточни, че не е искал да засегне жените.

Очаква се по-късно през деня изпълнителният комитет да избере новия председател на Токио 2020, съобщава "Дневник".

Скандалът е нов тежък удар преди игрите. Те трябва да започнат на 23 юли, но въпросителните около организацията все още остават много. Игрите в Токио бяха отложени с една година заради пандемията от коронавируса.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.