Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на влизане в Европейския съвет, че европейските лидери ще обсъдят тази вечер налагането на санкции срещу лица, замесени в принудителното приземяване на самолета в Минск, изпълняващ полет от Атина за Вилнюс:

„Ще има много категоричен отговор, защото поведението на режима на Лукашенко е ужасяващо и той трябва да разбере, че това ще има сурови последствия. Тази вечер ние ще обсъдим различни възможности за санкции на лица, които са отговорни за това похищение, но също така и срещу бизнеса и икономически компании, които финансират тези режими. Разглеждаме и варианти за налагане на санкции на авиационния сектор в Беларус. Роман Протасевич трябва да бъде освободен незабавно и ние ще продължим да оказваме натиск върху режима, докато той не започне да зачита свободата на медиите, на изразяването и на мненията“.

Фон дер Лайен добави, че европейски икономически и инвестиционен пакет на стойност 3 млрд. евро за Беларус е замразен, докато тя не стане демократична държава, съобщава БНР.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.