Пациентски организации питат как ще се ваксинират трансплантираните пациенти и очакват мотивирано решение, пишат от там в писмо до медиите, Министерство на здравеопазването, НОЩ, Националния ваксинационен щаб.

В писмото си те коментират, че към Пациентски организации „Заедно с теб“ и Алианс на трансплантираните и оперираните АТО „Бъдеще за всички”, са постъпили заявления от някои трансплантирани пациенти с искане за ваксинация с предимство срещу коронавирус, съобщава "news.bg".

В Европа и света вече има готови протоколи за ваксинация срещу COVID-19 на трансплантираните пациенти. В България по приблизителни данни на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ между 650 и 700 пациенти са с органни и клетъчни трансплантации. Трансплантираните пациенти очакват от Министерство на здравеопазването, НОЩ, Националния ваксинационен щаб, въобще от държавата в лицето на здравните власти, да излязат и да обяснят експертно и мотивирано с коя ваксина могат да се ваксинират трансплантираните и да обявят кога и как да стане това.

"За съжаление липсва информация при личните ни лекари за ваксинирането на трансплантирани пациенти. По наша информация от трансплантирани пациенти има вече ваксинирани в САЩ, Гърция, Андора, Великобритания, подготвят се и в Австрия и др. Трансплантираните пациенти в България живеят в живия живот, а не в изолирана среда. Считаме, че са рискова група понеже ходят всеки месец в болниците за изследвания, като така реално са на първа линия."

Организацията смята, че желаещите трансплантирани пациенти, в които държавата е вложила и влага много, е необходимо да се ваксинират с предимство.

"След обсъждане с експерти, предлагат да се осигурят правила за ваксинация:
- за органно трансплантирани в УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Лозенец“, ВМА, УМБАЛ „Света Екатерина“, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна;
- за клетъчно трансплантирани - УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, НСБАЛХЗ – Дървеница, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.", завършват искането си от организациите.

Снимка: ВМА

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.