36-годишният З. Б. е предаден на съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Варна. В рамките на водено срещу него досъдебно производство е установено, че същият разпространявал наркотици в затвора, където пребивавал, изтърпявайки присъда в размер на пет години и десет месеца лишаване от свобода.

На 31.10.2019 г. обвиняемият Б. съхранявал в якето си, окачено в складово помещение във варненския затвор, където работел, близо 12 грама марихуана, на обща стойност (по нормативно определени цени, значително по-ниски от тези на черния пазар) от 71.64 лева. При извършено претърсване в склада якето и съдържащите се в него наркотици били иззети.

На Б. е повдигнато обвинение по чл. 354а, ал.2, изречение 2, предл. последно, т.4, вр. ал.1, изречение 1, предл.4, алтернатива 1 от НК – за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество – марихуана, като деянието е осъществено при условията на опасен рецидив.

Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.

Предстои разпоредително заседание по делото.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.