Министерският съвет ще може да променя датата за преброяването на населението заради епидемична обстановка. Това решиха депутатите предвид одобреното със закон преброяване за следващата година.

От БСП се възпротивиха за това, че парламентът абдикира от задължението си то да промени тези срокове. Казаха, че буха могли да го направят, след като видят как се развива епидемичната обстановка. От ГЕРБ казаха, че това в момента е щекотлива тема и че наистина трябва да се даде без никакво задкулисие възможността на Министирески съвет да променя тези дати.

Крум Зарков - депутат от ПГ на БСП: "Има логика в това да не се бърза и да не се направи преброяването веднага на 22 януари, но това не може да стане, разтоварвайки се просто от отговорност и давайки на МС възможността да решава. Този проблем е от съществено значение, трябваше да бъде решен в пленарна зала и със закон, така както е направено през март 2019 година. Още повече, че този дебат би бил полезен, тъй като има и други проблеми с преброяването - по начина на набиране на доброволци, по начина на набиране на хора, които да го правят и т. н. Отново казвам - въпрос от национално значение е, от който парламентът не може да абдикира".

Александър Ненков - депутат от ПГ на ГЕРБ: "Много ме съмнява, че след 2,3, 4 седмици кой знае колко обстановката ще е променена, така че ние да фиксираме някаква дата в парламента, която да се окаже после недостатъчно целесъобразна. Ние сме дали възможността, както и по много други тема, МС да има тази възможност, ако прецени за целесъобразно да обяви друга дата за започване на преброяването и няма никаква задкулисност в това наше предложение. Напротив, то е обосновано единствено и само от целесъобразността. Самите вие разбирате колко е абсурдно, извинявам се, на 22-ри да започнем едно такова преброяване и 30 000 души да тръгнат по домовете на хората".

Юлиан Ангелов - депутат от ПГ на Обединени патриоти: "Не виждаме проблем в това МС да реши кога да е датата, без значение кой МС ще бъде - дали ще е този, дали ще е следващ МС, за да може да се създаде възможност да се реагира в тази сложна ситуация".

Парламентът направи промени и в Закона за Радиото и телевизията, за да се уеднакви с еврпейска директива. Така телевизиите и доставчиците на медийни услуги ще трябва да направят достъпна информацията си за хора с увреден слух или зрение.

Освен това парламентът ратфицира днес споразумение за заем между ЕС и България в размер до 511 милиона евро, с което да се компенсират социално-икономическите мерки срещу пандемията COVID-19.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.