Администрацията на президента Доналд Тръмп изненадващо отмени почти всички ограничения за чуждестранни студенти, които бе въвела миналата седмица. Това стана сред масови критики и под натиска на висши училища и бизнес средите, допълва "Ройтерс".

В страната има над 1 милион студенти от други държави, които са важен източник на приходи за университети и колежи. Но преди броени дни администрацията обяви, че обучаващите се във висши училища, където заради пандемията ще има само онлайн курсове, трябва да напуснат.

През март бе обявено и силно ограничаване издаването на студентски визи F-1 и M-1 за млади хора от чужбина, идващи да учат при същите условия, но имиграционните власти го анулираха на 6 юли без обяснения. “Дневник” пояснява, че условието сега е учебните заведения да имат присъствени или смесени присъствени и онлайн курсове.

Мярката неприятно изненада университетите и редица от световно известните сред тях като Харвард или Масачузетският технологичен институт заведоха съдебни жалби. Същото направи коалиция от властите в няколко щата, а от трета страна оспорват големи компании.

Съдебно заседание по жалбата на Харвард и MIT имаше днес и то продължи по-малко от 4 минути. Съдията заяви, че федералната администрация и университетите са се споразумели, мярката се отменя и се възстановява досегашното положение.

Снимка:Reuters

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.