От ОД на МВР във Варна съобщиха, че вчера вечерта е постъпил сигнал за пожар в кухнята на апартамент, който се намира във Варна. Огнената стихия бързо бела овладяна, няма пострадали. Причината за възникване на произшествието е неправилно боравене с нагревателен уред. Унищожени са мебели и електрически уред, опушени са 20 кв. м стени.

Отново вчера, но в сутрешните часове е постъпил сигнал за пожар в електрическо табло на хотел, намиращ се в к.к. ”Шкорпиловци”. Според данните на полицията, няма пострадали хора. Причината за възникване на произшествието е късо съединение. Унищожен е електрически уред, опушени са 5 кв. м стени.

Органите на властта съобщиха още, че във вчерашния ден е възникнал пожар в микробус «Фолксваген», който бил спрян на паркинга на голям магазин за хранителни и други стоки на ул. «Девня». Огнената стихия не е взела човешки живот. Причината за възникване на произшествието, уточняват от МВР, е небрежност при боравене с открит огън. Унищожено е платнище за покриване на каросерията на микробуса.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.