Огнеборци гасят пожар в Западната промишлена зона на Варна, съобщиха от пресцентъра на МВР. Сигналът за пожара е подаден малко преди 13:00 часа днес.

По първоначални данни огънят е обхванал хале на хипермаркет. На място са изпратени пет пожарни автомобила, механична стълба и автовишка. Към момента няма хора в склада, имало е три жени, които са изведени.

Огънят се е разпространил и на два съседни обекта. Работата по погасяването продължава.

По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) за изминалото денонощие са потушени 35 пожара в страната.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.