Пламъци погълнаха химически завод в северната част на американския щат Илинойс вчера, принуждавайки евакуацията на местни жители, съобщи Ен Би Си. Властите предупредиха, че инцидентът може да се превърне в „екологичен кошмар“.

Всички живеещи в района на Кемтул Инк. трябваше да се евакуират на фона на експлозии. Причината за пожара не е известна. Сградата на завода е до голяма степен опустошена въпреки усилията на пожарникарите.

Надеждите са да не се допусне замърсяване на р. Рок, приток на река Мисисипи, който минава на стотина метра.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.