Една необичайна изложба бележи 20 години от проучването на живота на хората, дали първата цивилизация на Европа. Най-интересните находки от праисторическата селищна могила до солниците в Провадия са събрани в Националния археологически музей, съобщи БНТ.

Освен смайващите образци на културното наследство от първата цивилизация и техните технологии, изложбата допълва преживяването с виртуална реалност и гласов гид, което е единствен засега подобен опит у нас при археологическа експозиция.

Археологическите проучвания най-често вървят наопаки - началото излиза накрая. Но събрани, находките на едно място, връщат своя порядък. И първите следи подсказват кои са пришълците, които са започнали да експлоатират солната мина.

"Всички тия предмети просто залепват за материалната култура на периода Караново 3, 4 век Тракия. Явно тези хора, заедно с всичко свое, са отишли там и започнали да произвеждат сол, защото бяха точно до солените извори, постоли са си двуетажна къща нещо, което е характерно също за Тракия", каза проф. Васил Николов - ръководител на археологическите проучвания на Провадия - Солницата.

Преминали дългия път през Балкана преди 7000 години с ясна цел - солната мина. Като за обикновени земеделци, имат впечатляващо добро проучване, план и технология за получаване на сол.

"Много иновативни хора са били и тази технология остава валидна през хилядолетията реално до ден днешен", посочи проф. Николов.

Като единствени производители, търсенето се увеличило, наложило се да разработят по-мащабни съоръжения за добив на сол. Но глинените съдове останали непроменени.

"Интересно, че керамиката поема горчивите соли, които вървят заедно с натриевия хлорид. Така се получава една действително сладка сол. Чиста сол, каквато сега рафинирано получаване от магазините", каза проф. Васил Николов.

Жизненоважна и крайно дефицитна заради растителното меню, солта бързо ги направила богати. И станала тяхната разменна монета. Буквално. Изпичали и отмервали количеството ѝ в цилиндрични съдчета с точно определена големина.

"И се получават солни кюлчета. Това са парите. Това е далече в банкнота от €1000. Те са по-малки", коментира проф. Васил Николов.

Резкият преход от селско стопанство към производство наложил да развият нова религиозна и обредна система, създали невероятна култура, изработили красиви съдове, пътували много и надалеч, първи проектирали и строили триетажни сгради. Но изчезнали без следа след 1300 години, когато солната мина под краката им пресъхнала.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.