На 21.11.2020 г. 43-годишен гражданин изтеглил 400 лева от банкомат в района на кръстовището на улица „Дрин“ и булевард „Владислав“ във Варна. Бил забелязан от три лица, които непосредствено след отдалечаването му от устройството, го нападнали и му нанесли тежък побой, за да отнемат паричната сума. В резултат на упражненото насилие пострадалият получил счупване на шийката на тазобедрена става и други наранявания, чиято интензивност е обект на назначена съдебно медицинска експертиза.

Под прякото ръководство на наблюдаващ прокурор в Окръжната прокуратура, с навременни оперативно издирвателни и следствено издирвателни действия, служители на 1-во РУ при ОДМВР Варна са разкрили престъплението.

Повдигнато е обвинение на Г. И. и М. И., и двамата 19-годишни, за престъпление по чл. 199 ал.1 т.3 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. .20 ал.2 от НК – за извършване в съучастие на грабеж, придружен със средна телесна повреда. За това обвинение ги грози наказание лишаване от свобода от пет до петнадесет години. По него съдът може да постанови и конфискация до една втора от имуществото на виновния. Обвиняемите са задържани до 72 часа. Третият съучастник е установен, укрива се и се издирва от органите на МВР.

Днес, 25.11.2020 г., наблюдаващият прокурор внесе в окръжен съд Варна искания за задържането под стража на обвиняемите лица. Предстои произнасяне на съда по мерките за неотклонение.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.