След изтичане на законния срок при задържането от 24 часа на тримата мъже, които са мародерствали в гробищния парк на Игнатиево, ще бъде повдигнато обвинение, съобщиха от ОД на МВР Варна.

Преди около месец те са разбили семейна гробница в гробищния парк на града, за да откраднат известно количество злато и малка сума пари, която наброявала 20 лв.

Както още вчера Parallel43 съобщи, полицията и криминалисти от Аксаково са заловили двама жители на Игнатиево на 20 и 29 години и 26-годишен жител на с. Доброглед.

В хода на проверката се установило, че тримата мъже са разбили бетонна стена, за да осъществят кражбата.

Според запознати мародерите са знаели, че в този тип семейни гробници се оставят символично предмети от бита, които след това биха могли да послужат на починалия в отвъдното.

Очаквайте подробности по темата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.