В казуса с индексацията на цените от страна на мобилните оператори потребителите почти нямат полезен ход,‭ ‬без ефективната намеса на отговорните институции.‭ ‬Това коментира пред медии Габриела Руменова‭ ‬-‭ ‬основател на некомерсиалния проект‭ „‬Ние,‭ ‬потребителите‭“‬.‭

Тя посочи,‭ ‬че шанс да намерят евентуално по-изгодно предложение при някой от другите два телекома,‭ ‬като се възползват от възможността за‭ ‬преносимост на номера,‭ ‬имат само тези,‭ ‬които са с безсрочни договори или предстои срочният им договор да изтече съвсем скоро.‭ ‬В противен случай,‭ ‬при предсрочно прекратяване на срочен договор,‭ ‬дори на основание индексацията на цените,‭ ‬клиентът ще дължи до три стандартни месечни такси.‭ ‬Ако пък е закупил крайно устройство при сключването на договора‭ – ‬и‭ ‬разликата между платената за него сума и редовната му му цена.‭

„Това обаче ще означава,‭ ‬че тези потребители ще се обвържат с нов срочен договор и ако тази клауза продължи да съществува и занапред,‭ ‬ще търпят нови,‭ ‬непредвидими увеличения от договорената към момента на подписването цена.‭“‬,‭ ‬обясни Руменова.‭ ‬Освен това,‭ ‬хората трябва да четат внимателно условията,‭ ‬защото понякога преференциалните цени са само за‭ ‬3‭ ‬или‭ ‬6‭ ‬месеца,‭ ‬или за първата година,‭ ‬а след това се предвижда друга,‭ ‬по-висока месечна такса.‭ ‬Има случаи,‭ ‬в които се включват непоискани от потребителя услуги срещу заплащане.‭ ‬Или се подаряват карти,‭ ‬за които им се казва,‭ ‬че може да не ползват,‭ ‬но на практика се активират в момента на сключването на договора,‭ ‬предупреждава още експертът.‭

Според Ние,‭ ‬потребителите казусът с индексацията на цените може да бъде решен с премахването на неравноправната кауза.‭
Единият вариант е‭ ‬Комисията за защита на потребителите да поиска от мобилните оператори да признаят клаузата за неравноправна и да я премахнат или редактират така,‭ ‬че вече да не създава неравновесие между правата и задълженията между двете страни.‭ ‬Изравняване на правата би могло да се счита предвиждането на възможност потребителят за се откаже от договора без неустойки,‭ ‬ако реши да го прекрати на основание обявената индексация.‭
Другата възможност за отстраняването на клаузата е‭ ‬КЗП или неправителствена организация да заведе колективен иск в съда и да поиска той да я обяви за нищожна.‭ ‬Това означава,‭ ‬че дори и да остане в общите условия,‭ ‬тя няма да поражда никакви правни действия.‭

Не е удачен вариант потребителите сами да водят колективен иск в съда,‭ ‬тъй като това е работа на Комисията за защита на потребителите и на неправителствените организации.‭ ‬На база евентуално потвърдено от съда решение,‭ ‬че клаузата е неравноправна,‭ ‬вече всеки потребител може да заведе свое дело,‭ ‬в което да докаже материалните и нематериални вреди от действието на тази клауза и да поиска компенсация.‭

В периода‭ ‬2021‭ ‬г.‭ ‬-‭ ‬2023‭ ‬г.‭ ‬влезлите в сила заповеди за забрана на нелоялни практики на телекомите,‭ ‬които Комисията за защита за защита на потребителите е издала,‭ ‬са общо‭ ‬9.‭ ‬Срещу единия са‭ ‬0‭ ‬броя,‭ ‬срещу втория‭ – ‬4‭ ‬бр.,‭ ‬срещу третия‭ – ‬5‭ ‬бр.,‭ ‬показва справка в официалния регистър на страницата на контролния орган.‭

Припомняме накратко историята на проблема с индексацията на цените на телекомите:‭

2021
Телекомите обявяват,‭ ‬че ще индексират цените за‭ ‬2020‭ ‬г.‭ ‬и‭ ‬2021‭ ‬г.‭ ‬Тогавашният председател на Комисия за защита на потребителите Димитър Маргаритов настоя,‭ ‬че имат право да индексират,‭ ‬но само за една година,‭ ‬защото‭ "‬така е записано в общите им условия‭"‬,‭ ‬вместо да атакува още тогава клаузата като неравноправна.
https://bnt.bg/news/dimitar-margaritov-uvelichenieto-na-cenite-na-mobilnite-operatori-e-nezakonno-po-nachina-na-zayavenoto-namerenie-v310624-301654news.html

2022
Председателят Иван Френкев също не предприе нищо за отстраняването на тази несправедлива за потребителите уговорка.

2023
Следващият и настоящ председател на КЗП Стоил Алипиев заяви,‭ ‬че щом клаузата я има в общите условия и потребителят ги е подписал,‭ ‬ще плаща.‭ ‬КЗП ще следи само дали правилно се прилага индексацията‭ ‬-‭ ‬т.е.‭ ‬дали коректно е изчислено неправомерното увеличение.‭
https://bnr.bg/horizont/post/101766814/kzp-proverava-mobilnite-operatori-zaradi-povishenieto-na-cenite

2024
Сега планът е по възможност ситуацията да се отиграе с тупкане на топката.‭ ‬Но с PR технологии и техники не се третират нарушения на закона‭!

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.