От края на миналата година последната българска подводница "Слава" вече е базирана край фериботния комплекс в гр. Белослав, на южния бряг на Варненско-Белославското езеро. Тя е в непосредствена близост до музея на стъклото и също ще бъде превърната в музей.

Инициативата за превръщането на "Слава" в място за почит и уважение към подводничаската професия е на фондация "Белославско стъкло". В началото на февруари 2019 г. от организацията подписаха договор с община Варна - чиято собственост беше "Слава", за безвъзмездното ползване за срок от 10 години, припомня Данко Калчев от фондацията.

Идеята за превръщането на някогашната ни бойна подводница в музей далеч не е нова, разказва Радио Варна. Десетки разговори - в повечето случаи за пари или за недостига им, дискусии, няколко сдружения и прехвърляне на топката кой точно да се заеме с реализацията на замисъла в годините все пак доведоха в последните 12 месеца последният физически спомен за близо 100-годишната история на българското подводничарство да оцелее и да не се превърне в купчина метал.

Официално, „Слава“ ще отвори врати на 18 август, когато отбелязваме Деня на подводничаря.Тогава посетителите ще видят какво е направено по възстановяването ѝ. Защото „Слава“ ще се превърне и в екологичен център за следене на състоянието на въздуха над района, а апаратурата в нея ще събира данни за количеството фини прахови частици, разказа на Данко Калчев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.