Посланикът на САЩ в България - Н. Пр. Херо Мустафа, и полковник Шанън Джонсън, военно аташе към американското посолство, се срещнаха вчера с доброволци, които работят с екипа на дирекция „Превенции“ към Община Варна. Срещата е в резултат на дългогодишното партньорство между дирекцията и Американската агенция за борба с наркотиците (DEA), а разговорите бяха на тема „Младите хора и наркотиците“, съобщи Светлана Коева, директор на дирекция „Превенции“. На събитието присъства и Тодор Иванов, зам.-кмет на Община Варна и председател на Общинския съвет по наркотични вещества.

По време на срещата Н. Пр. Херо Мустафа подчерта важната роля на доброволците в разрешаването на проблемите на младите хора и наркотиците. В дискусия младежите разказаха за начина, по който са били обучени да предоставят информация пред връстниците си и изграждането им като екип през годините. Като голямо предизвикателство те посочиха работата на терен с хора в рамките на градските превантивни кампании и подходите, с които печелят доверие към каузите си. Момичета и момчета споделиха, че срещите през годините с представители на Американската агенция за борба с наркотиците са ги мотивирали да продължават да работят още по-активно, съобщава "live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.