Пороен дъжд блокира Русе за часове във вчерашния ден. Възлови кръстовища бяха наводнени, коли останаха до половината във водата, градския транспорт бе блокиран, огромни задръствания имаше в целия град.

Наводни се и площадката на Спешна помощ в града, разказва NOVA TV.

„Когато площадката бе наводнена нямахме сигнали за животозастрашаващи ситуации. Винаги при обилен валеж се случва така. Водата се стича от близкия жилищен квартал. Има случаи, в които се наводнява и сутеренът на сградата”, разказва д-р Иванка Маринова директор ЦСМП-Русе.

Синоптици уточниха, че над града се изляха 45 литра на квадратен метър.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.