След като преди няколко дни Мария официално обяви, че спира да пее, реши като много свои световни колежки да се издържа от реклами.

Тя ще представи антиейдж серия на роден бранд, като преди време е била и лице на парфюмерийната серия на същите продукти.

Това е първото ново нещо, с което ще се заеме една от топ примите във фолк жанра.

Мария получи само хубави думи и постове с много сълзи, от всички които я обичат, след като обяви края на кариерата си.

“Ще ни липсваш”, “Обичаме те! Песните ти ще останат завинаги в сърцата ни”, “Пожелаваме ти много успех”, бяха само част от коментарите, подбрани от “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.