Полина Трифонова загуби от Ян Сяосин (Монако) – 1-4 (3-11, 11-6, 5-11, 4-11, 0-11) в среща 2-ия кръг на Летните олимпийски игри в Токио.

С това много доброто участие на Поли на Игрите приключва с класиране сред 32-те най-добри състезателки, съобщават от Българската федерация по тенис.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.