Снимка: МВР

От ОД на МВР - Варна съобщиха, че са задържани двама водачи – 26-годишен жител на Аксаково и 34-годишна негова съгражданка, за шофиране след употреба на алкохол.

Нарушението на водачите е установено след спиране за проверка и извършен тест с дрегер.

Младият мъж е управлявал мотоциклет, което е без регистрация и с поставени регистрационни табели за друго превозно средство.

Срещу тях са започнали бързи производства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.