В късните часове на 17 август служители на Първо РУ-Варна са задържали 28-годишен рецидивист, съобщиха от ОД на МВР - Варна. Според първоначалната информация, мъжът от доста време не е работел, но е получавал доходи от предлагани сексуални услуги.

Срещу него е образувано бързо производство по чл.329 от НК.

Материалите са докладвани на Районна прокуратура-Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.