През изминалата седмица служители от Първо и Второ районно на ОД на МВР - Варна са задържали в арестите седем мъже за притежание на наркотични вещества. Те са на възраст 17, 18, 22, 24, 29, 33 и 37 години.

Експертната справка показва, че от тях са били иззети различни грамажи амфетамин, марихуана, коноп и метамфетамин. По случаите са образувани бързи производства и са докладвани на прокуратурата.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.