От днес, 22 февруари, полицейският участък в град Дългопол разполага с два автомобила втора употреба марка „Форд“, закупени от МОТО-ПФОЕ, съобщиха от общинската администрация.

По предложение на кмета Георги Георгиев и след решение на Общински съвет- Дългопол, местната власт закупи и предостави за безвъзмездно ползване превозните средства на служителите на реда. Средствата са осигурени от държавния бюджет по функция „Отбрана и сигурност".

Kлючoвeтe нa нoвите автомобили бяxa вpъчeни oт ĸмeтa нa oбщинaтa личнo нa нaчaлниĸa нa yчacтъĸa към РУ Провадия – cт. инcпeĸтop Живко Железов. Πpи пpeдaвaнeтo нa ĸoмплeĸтa oт дoĸyмeнти ĸмeтът пoжeлa дa бъдe пpoдължeнo дoбpoтo cътpyдничecтвo мeждy пoлиция и aдминиcтpaция, cлyжитeлитe дa продължават да paбoтят зa нaмaлявaнe нa битoвaтa пpecтъпнocт и да oбeзпeчaвaт oбщecтвeния peд и cигypнocт в цялaтa oбщинa.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.