Двама мъже са задържани в полицейския арест за шофиране след употреба на алкохол, съобщиха от ОД на МВР - Варна. Те били засечени през вчерашния ден от екипи на РУ – Девня и ПУ – Вълчи дол.

Двамата са жители на град Суворово и по различно време били спрени за проверка от контролиращите органи. След направените тестове с алкодрегер се оказало, че са се качили зад волана на колите след употреба на алкохол.

По случаите са образувани досъдебни производства.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.