От ОД на МВР - Варна съобщиха, че вчера, два часа след полунощ в Дългопол, служители на РУ - Провадия спрeли за проверка лек автомобил „Мерцедес“, управляван от 39-годишен мъж..

При последвалия тест на шофьора алкодрегерът е отчел високо съдържание на алкохол в издишания въздух.

Мъжът е известен на МВР и е задържана за срок от 24 часа.

Срещу него е образувано бързо полицейско производство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.