Акция под надслов "Дни на безопасност на пътя" провежда "Пътна полиция" у нас.
До момента са съставени повече от 9000 фишове за нарушения на пътя, а актовете са повече от 2500, обясни инспектор Мария Ботева от отдел "Пътна полиция" към МВР

Призивът ни към всички е в днешния кулминационен ден да бъдем отговорни на пътя, да пазим собствения си живот и живота на всички останали. Нека днешният ден да е показен за всички, че можем да изпълним мотото, което тази година българската Пътна полиция изведе в подкрепа на дните на безопасността на пътя, а то е "Лесно е да спасиш живота! Просто спазвай правилата!", заяви Ботева пред БНТ.

По повод утрешния неработен ден за Празника на независимостта, се очаква трафикът да е най-интензивен около курортните комплекси, по границите ни с Гърция, през ГКПП-тата към Гърция. Има и все още прибиращи се транзитно преминаващи транспортни средства към Европа, но и към морето още има пътуващи, обясни инспектор Ботева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.